The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Соларните колектори Bosch се отличават с дълъг експлоатационен период и висока ефективност.

Уловете ефективно слънчевите лъчи със соларен колектор Bosch и използвайте енергията им интелигентно. Дали за инсталация за подгряване на битовата вода или в система с подпомагане на отоплението – тук ще намерите оптималния колектор за Вашите лични изисквания.

Спечелите двойно: с високата ефективност и новите специални цени на слънчеви колектори Bosch!

 

10 факта за соларните инсталации

За 20 минути слънчевото лъчение, попадащо на Земята носи толкова енергия, колкото консумираната от цялото човечество за 1 година! Да съумеем да оползотворяваме неизчерпаемата енергия, предоставяна от слънцето, е голямото предизвикателство на този век. За това соларните инсталации за подгряване на битова вода се радват на постоянно нарастващ интерес. Тъй като те все още нова и не достатъчно позната тема, сме събрали 10 информации, който вероятно ще бъдат полезни за повечето от Вас.

1. Има два вида слънчеви колектори – плоски селективни и вакуумно-тръбни,

като всеки от тях има своите предимства. Оценяването на двата типа колектори при работа в реални условия показва, че има голяма разлика в сравнение с тестовете в лаборатория. Съгласно проведено сравнително изследване на Ingolstadt University през зимния период плоските колектори са на едно ниво с вакуум-тръбните, а през някои дни дори са по-ефективни. Причината е в много добрата вакуумна изолация от околната среда, т.е. вакуумно-тръбните колектори остават покрити със скреж или сняг през деня и не може да работи дълго време. Това е изненадващо, особено спрямо теоретичните лабораторни данни за ефективността на вакуумно-тръбните колектори, които сочат по-висока мощност от плоските селективни. Като сравнение, при такива метрологични условия плоските колектори работят цял ден и осигуряват достатъчно топлина. Все пак изследването потвърждава, че вакуумно-тръбните колектори реализират по-голямо производство през есента и пролетта, в сравнение с плоските колектори. По отношение на механични въздействия, като например градушки, генерално плоските селективни колектори са много по-устойчиви заради структурираното предпазно стъкло.


2. Ако до момента старият бойлер е бил загряван от електричество, газ, нафта или твърдо гориво, то соларният бойлер да бъде с по-голям обем.

Така в слънчеви дни е на разположение огромен потенциал за усвояване на слънчева енергия, ключово за бързото изплащане на инвестицията, а в облачно и студено време, когато соларния добив е по-нисък, остава на разположение достатъчно количество топла вода за подсигуряване на комфорта. За стандарт са се наложили устойчивите на налягане емайлирани стоманени бойлери с магнезиев анод за защита от корозия. Точният му размер зависи от броя на жителите и дневната консумация на топла вода на човек от домакинството, съответно от вида на ползване на сградата на база прогнозни стойности.


3. Основният параметър за сравняване на соларните колектори е тяхната мощност.

Тя се измерва във W (ват) и може да бъде открита в сертификата Solarkeymark. Това е единна маркировка за сертифициране на термални соларни колектори, която удостоверява съответствието на даден продукт с европейските стандарти и дава обективно сравнение чрез заложените в него технически данни. Можете да изискате сертификата Solarkeymark от Вашия инсталатор или да го свалите от www.solarkeymark.org


4. Соларните колектори работят целогодишно.

Добрите колектори преобразуват в топлина не само директното слънчево греене, но използват и дифузни лъчения. Така например през облачни дни колектор Bosch улавя до 300 W/m2 предимно чрез дифузна светлина, а в слънчеви дни уловената мощност е до 1000 W/m2. Тъй като през зимата събраната енергия не е достатъчна за пълното осигуряване с топла вода, всяка соларна система се нуждае от конвенционален източник на енергия, например електрически нагревател или котел.


 

 


5. Цената на основните енергоносители нараства ежегодно в Европейския Съюз и България средно с 5% според Евростат (2011 – 2013).

Използването на фосилните и ядрени суровини въглища, нефт, природен газ и уран расте все повече, тъй като трябва да покрива увеличаващата се потребност от енергия на планетата. Тази тенденция, в комбинация с ограничеността на ресурсите, неизменно ще доведе до дефицит в енергоснабдяването. За загряване на битова вода се използва средно една четвърт от използваната в българските домакинства енергия. Повече от половината от ползваната топла вода е необходима в банята, една трета е за пералнята, а останалата част - в кухнята. Инсталирането на енергийно ефективно решение за подгряване на битовата вода, като например соларна система, ще реализира реална икономия от сметките за енергия и ще ви направи по-независими от растящите й цени.


6. Соларната енергия в бита може да служи както за подгряване на топла вода, така и при добавяне на допълнителни колектори за подпомагане на отоплението или подгряване на вода в басейн.

Инвестицията в система за подпомагане на отоплението пести до 30 – 40% от разходите за отопление. Особено рентабилно е изграждането на комбинирана инсталация, която през зимата подпомага отоплителната система, а през лятото подгрява водата в басейн, тъй като инсталираната колекторна площ се използва оптимално през цялата година.


 

 


7. Управлението на соларната инсталация трябва да е задължително с модулация.

С нея то променя оборотите на циркулационната помпа от 30 до 100% спрямо текущата температурна разлика бойлер – колектор и така увеличава чувствително соларния добив, тъй като осигурява нейната непрекъсна работа на инсталацията, дори и при слабо слънцегреене. Ценовата разлика в такова инверторно управление в сравнение с On/Off-управление се изплаща за по-малко от година.


8. Липсата на консумация на топла вода по време на лятната отпуска не е проблем за соларната инсталация.

Необходимо е тя да е снабдена с фабрична помпена група и разширителен съд, защото именно в такива моменти те поемат високото налягане в системата, породено от липсата на консумация, без загуба на соларна течност. Именно за това производители като Bosch са разработили пакетни решения, предварително оразмерени спрямо очакваното слънцегреене. Освен от намалената пакетна цена клиентите печелят от сигурността и надеждността на такова решение.


9. Срокът на откупуване на правилно оразмерена соларна инсталация може да достигне 3 – 8 години.

Това зависи от консумацията на топла вода, както и от цената на горивото, което пестим.


10. Изборът на соларни колектори трябва да се прави с оглед на тяхната ефективност,

защото добрите колектори усвояват повече енергия на единица площ. Това е особено важно при ограничено пространство за монтаж, както и при покривни конструкции, за които се цели по-малко натоварване, тъй като за единица обем топла вода е необходимо да се монтират по-малко колектори.


 

Соларни пакети

Соларните системи се радват на постоянно нарастващ интерес, тъй като са най-интелигентното и ефикасно решение за произвеждане на топлина. Оптимално оразмерената система пести голяма част от разходите за енергия и по този начин вложената инвестиция се връща само за няколко години. Използването на компоненти с най-високо немско качество от Bosch гарантира дълъг експлоатационен период на съоръжението и висока рентабилност.

Избор на система
Върху рентабилността на соларната система влияе и обемът на соларния бойлер. Капацитетът, който ще изберете, зависи от броя хора в домакинството, санитарното оборудване и от Вашите лични изисквания за комфорт на топла вода. Ако до момента старият бойлер е бил загряван от електричество, газ, нафта или твърдо гориво, то соларният бойлер е препоръчително да бъде с 1,5 – 2 кратно по-голям обем. Така при еднаква инвестиция в останалата част от инсталацията имате на разположение огромен потенциал за усвояване на слънчева енергия, а в облачно и студено време, когато соларният добив е по-нисък, остава достатъчно количество топла вода за подсигуряване на комфорта без доподгряване от основния топлоизтичник.


Пакети с бойлер 150 lСъдържание на пакетаКаталожна ценаПакетна цена
Basic 150
Подходящ за
1-2 човека

8731650006
Соларен колектор Solar 4000TF 2,09 m²; WFS22 хидр. комплект;
FKA3 крепеж на колектора за керемиден покрив; WMT1 основна
шина за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група
с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разши-
рителен съд 18 л; WTF10 соларна течност готова за употреба 10л;
BOSCH ES 150-5 2000W BO L1C-NTWVL стенен eдносерпентинен
бойлер 150 l с вграден ел. нагревател
2456 лв 2 179 лв
(-277 лв)

 


Пакети с бойлер 200 lСъдържание на пакетаКаталожна ценаПакетна цена
Comfort 200

Подходящ за
1-3 човека

8731650009
Соларен колектор Solar 5000TF 2,37 m²; FS42 хидр. комплект; FKA3
крепеж на колектора за керемиден покрив; FKA5 шина за колектор;
AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група с интегриран сола-
рен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разширителен съд 18 л;
WTF10 соларна течност готова за употреба 10л; ACU Solar AS 200
DUO двусерпентинен соларен бойлер с муфа за ел. нагревател
3 331лв 2 889лв
(-442 лв)
Premium 200

Подходящ за
3-5 човека

8731650012
Соларен колектор Solar 7000TF 2,55 m²; FS44 хидр. комплект;
FKA3 крепеж на колектора за керемиден покрив; FKA5 основна
шина за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група
с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разши-
рителен съд 18 л; WTF10 соларна течност готова за употреба 10л;
BOSCH WST 200-5 EC eдносерпентинен соларен бойлер 200 l,
диам. 550 mm с муфа за ел. нагревател
4 284 лв 3 689 лв
(-595 лв)

 


Пакети с бойлер 300 lСъдържание на пакетаКаталожна ценаПакетна цена
Basic 300

Подходящ за
2-4 човека

8731650007
2 бр. соларни колектора Solar 4000TF по 2,09 m².; WFS22 хидр.
комплект; 2 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; WMT1 и WMT2
шини за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена група с
интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18 разшири-
телен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба 20л; ACU
Solar AS 300 DUO двусерпентинен соларен бойлер 300 l с муфа за
ел. нагревател
4201 лв 3 589 лв
(-612 лв)

Comfort 300

Подходящ за
3-5 човека

8731650010
2 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр.
комплект; 2 бр. FKA3 крепежи на колектора за керемиден покрив;
FKA5 и FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова
помпена група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител;
SAG18 разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за
употреба 20л; ACU Solar AS 300 DUO двусерпентинен соларен
бойлер 300 l с муфа за ел. нагревател
4762 лв 4 099 лв
(-663 лв)

Premium 300

Подходящ за
3-6 човека

8731650013
2 бр. соларни колектора Solar 5000TF 2,37 m²; FS42 хидр. ком-
плект; 2 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; FKA5 и FKA6
шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба
20л; BOSCH WST 290-5 SCE двусерпентинен соларен бойлер 290 l,
диам. 600 mm с муфа за ел. нагревател
5396 лв 4 719 лв
(-677 лв)

 


Пакети с бойлер 500 lСъдържание на пакетаКаталожна ценаПакетна цена
Basic 500

Подходящ за
4-6 човека

8731650008
3 бр. соларни колектора Solar 4000TF по 2,09 m².; WFS22 хидр.
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; WMT1 и 2 бр.
WMT2 шини за колектор; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба
20л; ACU Solar AS 500 DUO двусерпентинен соларен бойлер 500 l
с муфа за ел. нагревател
5444 лв 4 719 лв
(-725 лв)
Comfort 500

Подходящ за
5-8 човека

8731650011
3 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр.
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи на колектора за керемиден покрив;
FKA5 и 2 бр. FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущран-
гова помпена група с интегриран соларен регулатор и обезвъз-
душител; SAG18 разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност
готова за употреба 20л; ACU Solar AS 500 DUO двусерпентинен
соларен бойлер 500 l с муфа за ел. нагревател
6280 лв 5 429 лв
(-851 лв)

Premium 500

Подходящ за
6-10 човека

8731650014
3 бр. соларни колектора Solar 5000TF по 2,37 m²; FS42 хидр.
комплект; 3 бр. FKA3 крепежи за керемиден покрив; FKA5 и 2 бр.
FKA6 шини за колектори; AGS10 B-sol 100-2 двущрангова помпена
група с интегриран соларен регулатор и обезвъздушител; SAG18
разширителен съд 18 л; WTF20 соларна течност готова за употреба
20л; BOSCH WS 500-5 EC двусерпентинен соларен бойлер 500 l,
диам. 780 mm с муфа за ел. нагревател
7304 лв 6 559 лв
(-745 лв)

www.bosch-climate.bg/products/solar-systems/

 

 

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com